Gilwell Park, September, 1919
Deltagerne fra det første Gilwellkursus - har nogen et billede af os?

RAVNE - SKOVDUER - SPÆTTER - SPOVER - Teamet

 

Ravne:

Leif Tomasson
Dr. Margrethesvej 65
3650 Ølstykke

47174477
lt@juulrevision.dk

GL+TL, Erik Harefod Gruppe, Ege Div.

Projekt :"At få patruljesystemet til at fungere i junior-alderen"

Civil: Statsautoriseret revisor.

 

Jane Nygaard
Vestermøllevej 19
7700 Thisted

97975526
jane@klitmoller.dk

GL + DALT, Klitmøller Gruppe, Klit Div.

Projekt. "Jeg tilbød divisiones grupper at afholde gruppestyrelses/ lederture med det mål at give dem en fælles og anderledes oplevelse + at hjælpe dem igang med at sætte fælles mål og arbejde med dem"

Civil: Dagplejer.

 

Jan Andreassen
Rundholmen 24
2720 Vanløse

38746338
andreassen@image.dk

DAJUN, Bernstoff div.

Projekt: "At få flere til at komme til grenmøderne"

Civil: Portør/ mellemleder

 

Jan Chrisetensen
Lilletoftvænget 9

5260 Odense S

65920164
ilcjbc@image.dk

GL , Frie Fugle, Odense Å Div.

Projekt: "forældrearbejdet i gruppen"

Civil: Entreprenør, Projektchef

 

Lene Gisselø
Nørrevold 21, 1.
4900 Nakskov

54955564
legi@mail.tele.dk

JA + LT/ Kuglen

Projekt: "Familietur i gruppen"

Civil: Politifuldmægtig ( off. anklager)

 

Skovduer

Martin Jørgensen
Lidemarkvej 82
4632 Bjæverskov

56873032
mtj@jubiimail.dk

MIKA + DAMIK, Skovtrop, Kongslejre div.

Projekt: " Formidling af patruljesystemet til mikroledere i divisionen."

Civil: Laborant i industrien.

 

Gamle Mik
Randi Menko Jørgensen
Nykøbingvej 195
Horreby
4800 Nykøbing F

54440084

MIKL + DAMIK, Nykøbing F. Gruppe, Sydhavs div.

Projekt."Spejder for en dag for SFO'er"

Civil: Omsorgsmedhjælper.

 

Bente Engelsbæk
Pomonavej 17
9230 Svenstrup J

98382608 el. 21450902
bente-engelsbaek@sol.dk

GL + JA + DALT, Jørgen Skytte Gruppe, Rold Skov Div.

Civil: Socialrådgiver, " familiegr. flygtninge"

Specialiteter: undervisning, gruppeprocesser, evaluering + Hunde

 

Line Ohm Laursen
Søborghus park 15, 1.th
2860 Søborg
Indtil 1. feb 2002

39693835, indtil 1.feb. 2002
lineohm@hotmail.com

ML, Øre-Maglegaard Gruppe, Bernstorff div.

Har lavet PLan Nekselø ( PLan 3 ) flere gange.
Har været leder i New Zealand og USA + arbejdet på Our Chalet.

Projekt : "Formidling af værdierne i spejderloven til minispejdere"

Civil: Specialestuderende på Rigshospitalet, pr. 1.feb. 2002 ph.d.- spuderende i immunologi
på Odense Universitets Hospital.

 

Pede,
Peter Odgaard
Tyttebærvej 1
9530 Støvring

98371160 el. 40307966
peter.odgaard@mail.tele.dk

GL , Gruppe ? , Div.?

Projekt :" Formidling af værdierne i patruljesystemet"

Civil: Konsulent (Teknisk salg)

 

Spætter

Jørn

Kommer

 

Svend Andersen
Skolestien 10
Klitmøller
7700 Thisted

97975779
andersen-mortensen@mail.tele.dk

GA, Klitmøller Gruppe, Klit div.

Projekt: "Patruljekemi"

Civil : Faglærer- metal / Skiltemaler

Kan trykke uniformsmærker, t-shirts m.m

 

Kylling
Birgitte Skov
Åløkkehaven 22
5000 Odense C

66118474
bskov@indbakke.dk

TL , Frie Fugle, Odense Å div.

Projekt : " Patruljeliv"

Civil : Farmakonom

 

Marianne Mark Simpson
Røddinggade 9 , 4 tv
1735 KBH. V

33221848
m_mark69@hotmail.com

Projekt. " Konfliktløsning mellem børn og unge" / Temaaften

 

Eva Christensen
c/o Groes
Mynstersvej 1, 1mf
1827 FRB. C

33253110
sweet-ev@mail.tele.dk

Medlem af UUG

Projekt. Planlægning af udviklingsweekend for UUG - Hvad er udvikling? - Hvordan rammer man den rigtige udvikling og støtter den / sætter i gang?

 

Spover

Kalle
Karl Erik Hansen
Ulkebøldam 11
6400 Sønderborg

74432297 el. 21751339
frost.hansen@mail.tele.dk

DALT, Pt. ingen gruppe, Dybøl div.
Tidligere: GL, GSF, DSF + lidt TA, JA

Projekt: " Udvikle kursus for styrelser i divisionen"

Civil: Værkfører, Stålindustri

 

Tom Johannsen
Spobjergvej 86 vær.3
8220 Brabrand

23462211
tomjohannsen@hotmail.com

GA, Gråsten Gruppe, Dybøl div.

Projekt: "PL-patruljekursus" for TL / TA / PL / PA

Civil: Studerer HA ( Dat.)

 

Julian Simpson
Røddinggade 9 , 4 tv
1735 København V

33221848
jsimpson@bksv.com

TL , Yggdrasil Gruppe, Absalon div.

Projekt: " Hvordan man kommer fra patruljeoverliv til patruljeliv"

 

Henriette Stæhr
Engelstoftsgade 15 st.tv
5000 Odense C

65910120
henriette@post9.tele.dk

JL, 13.Odense Bålets sønner, Odense fjord div.
Formand for PUSS, Seniorgrenens rep. i PU.

Projekt: " Kvalitet i spejderarbejdet. ( Evalueringsværktøj)

 

Lone Jørgensen
Åboulevarden 51, 2 Tv
8000 Århus C

29271946
lonej@mailserver.dk

TL, DASP, 2. Højbjerg, Århus Skov div.

Projekt: "Samarbejde og fællesskab i gruppen"

Civil: Lærer / Støttepædagog.

 

Teamet

Pernille: pernille.mikkelsen@mail.tele.dk

Erik: erik@e-rik.dk

Henrik: htw@spottrup.dk

Thomas: boel@dadlnet.dk

Charlotte: cp@dds.dk